Upcoming programs

page-icon

InVET Leader -koulutus

Suomalaisesta ammatillisesta koulutuksesta kansainvälistä liiketoimintaa – ammatillisen koulutuksen viennin tehopaketti
oppilaitosjohdolle.

 

Koulutuksen teemat:

1. Viennin haasteet ja mahdollisuudet – mitä vienti edellyttää strategisella ja operatiivisella tasolla
| 2 päivää | 8.–9.10.2019

 • Koulutusvientistrategian laatiminen
 • Vientiin liittyvät operatiiviset päätökset
 • Koulutusvienti vs. tutkintovienti
 • Keskeinen lainsäädäntö, koti- ja ulkomaisen toteutuksen erot.
 • Miten kv-ulottuvuus haastaa organisaation prosessit ja henkilöstön?
 • Mitä riskejä EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tapahtuviin toteutuksiin liittyy?

2. Koulutusviennin toimintaympäristö
| 2 päivää | 5.–6.11.2019

 • Koulutusvientiin liittyvät kaupalliset prosessit.
 • Mikä on MoU, NDA, RFI ja  RFP ja mitä riskejä näihin liittyy?
 • Muistilista tarjouksen ja kaupallisen sopimuksen laatimiseen.
 • Paikalliset kumppanuudet.
 • Tyypillisiä haasteita; sopimuksen laadinta, korruptio, erimielisyydet vastuista ja toteutuksen aikaiset muutokset. 

3. Kaupallisen projektin toteuttaminen
| 2 päivää | 15.–16.1.2020

 • Mitä luulet myyneesi, mitä asiakas luulee ostaneensa, mitä lopulta toteutat?
 • Henkilöstöltä vaadittava osaaminen
 • Tyypilliset projektidokumentit ja niihin liittyvät haasteet
 • Benchmarkkausta; case City and Guilds 
 • Tutkintoviennin erityispiirteitä; laadun varmistus, ohjaus ja arviointi, prosessit kotimaassa. 

Koulutus avaa käytännönläheisesti koulutusvientiin liittyviä haasteita. Osallistujat saavat eväitä oman organisaationsa prosessien kehittämiseen ja realistisen kuvan siitä millaisia kysymyksiä koulutusvientiin ja erityisesti tutkintovientiin liittyy. 

Prosessien ja haasteiden hahmottaminen varmistaa, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa.

Koulutuspaikat ovat organisaatio-kohtaisia, jokaiseen teemaan voi osallistua tarvittaessa eri henkilö.

Koulutuksen hinta: 3800 euroa (alv0%)

Lisätietoa: info@oep.fi / 040 5633 126

Ilmoittautuminen:  bit.ly/invetleader

Lataa esite