Kestävän kehityksen koulutus VET4SDG alkaa syksyllä – hae mukaan

VET4SDG on ammatillisen koulutuksen henkilöstölle suunnattu Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus, joka tukee kestävän kehityksen edistämistä arjen toiminnassa ja antaa työkaluja, joilla mitata ja tehdä näkyväksi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Hae mukaan VET4SDG-koulutukseen »

Koulutuksessa perehdytään laajasti YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitteeseen (Sustainable Development Goals) ja siihen, miten ne nivoutuvat osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää ja käytännön tasoa. Koulutuksessa pohditaan myös koronaviruksen mukanaan tuomia muutoksia ammatillisen koulutuksen käytäntöihin.

Koulutuksen järjestäjä Omnia Education Partnerships (OEP) on tehnyt kestävään kehitykseen liittyvää yhteistyötä yhdessä YK-järjestöjen kanssa. Vierailevat asiantuntijat tuovat kansainvälisen näkökulman koulutukseen.

Koulutus tarjoaa:

  • Kokonaisvaltaisen kuvan kestävän kehityksen 17 tavoitteesta ja miten niitä toteutetaan osana ammatillista koulutusta.
  • Työkaluja tavoitteiden saavuttamisen mittaamiseksi. Koulutuksen jälkeen työkalut voi ottaa laajemminkin käyttöön osallistujan omassa organisaatiossa.
  • Kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä osallistujien koulutuksen aikana laadituille tuotoksille.
  • Ammattilainen 2030 -osaamismerkin kaikille koulutuksen suorittaneille.

Koulutuksen aikataulu ja toteutus

  • Yhden päivän työpaja Espoossa 6.10.2020
  • Verkko-osuus 10/2020-3/2021

Koulutus koostuu päivän työpajasta Espoossa, verkko-opiskelusta ja osallistujien laatimista kestävän kehityksen tiekartoista.

Koulutuksen aikana osallistujat perehtyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin ammatillisen koulutuksen näkökulmasta, karttaa varten laadittun työkalupakkiin ja mittareihin sekä arvioivat oman organisaationsa kestävän kehityksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Osa koulutuksen materiaalista on englannin kielellä.

Hae mukaan VET4SDG-koulutukseen 12.6.2020 mennessä »