Enrolment for the upcoming training “Becoming a student from Ukraine to Finland” is now open!

In the training, you will get to know the similarities and differences between the Ukrainian and Finnish education systems, so that you can better support future refugees to study in Finland, and adapt to Finnish working life. You will learn how to better meet Ukrainian refugees, and help them to understand the requirements of Finnish study paths. In the workshops, you will also receive concrete material that you can use in your own work.

Target group of the training: vocational teachers and study advisors

Teaching format: online teaching, independent assignments, material bank

Teaching languages: Finnish and English, Ukrainian vocabulary

Program of the online workshops:

15.2. from 14:00 to 16:30, Ukrainian education system

7.3. from 14:00-16:30, Vocational training in Ukraine

13.3. from 14:00-16:30, Pathway to Finnish education and working life

The training is implemented by Omnia Education Partnerships, and supported by the Finnish National Agency for Education. Therefore it is free of charge for the participant.

Register for the training no later than 7th of February 2023 via the following link:

https://link.webropol.com/s/ukrainastasuomeen

_______________________

Koulutus: Sujuvasti opiskelijaksi Ukrainasta Suomeen

Koulutuksessa tutustut ukrainalaisen ja suomalaisen koulutusjärjestelmän yhtäläisyyksiin ja eroihin, jotta pystyt paremmin tukemaan maasta tulevien pakolaisten sijoittumista opintoihin ja työelämään Suomessa. Saat osaamista ukrainalaisten pakolaisten kohtaamisesta ja poluttamisesta, sekä konkreettista materiaalia, jota voit hyödyntää työssäsi.

Kohderyhmä: ammatilliset opettajat ja opinto-ohjaajat

Opetusmuoto: verkko-opetus, itsenäiset oppimistehtävät, materiaalipankki

Opetuskielet: suomi ja englanti, ukrainankielinen sanasto

Verkkotyöpajojen ohjelma:

15.2. klo 14.00-16.30 Ukrainan koulutusjärjestelmä

7.3. klo 14.00-16.30 Ammatillinen koulutus Ukrainassa

13.3. klo 14.00-16.30 Polku suomalaiseen koulutukseen ja työelämään

Koulutuksen toteuttaa Omnia Education Partnerships Opetushallituksen tuella, joten se on osallistujalle maksuton.

Ilmoittaudu koulutukseen viimeistään 7.2.2023 tästä linkistä:

https://link.webropol.com/s/ukrainastasuomeen